Den mätning som du redovisar
uppdrag för det mätande
företaget ligger till grund för hela virkesaffären, det är viktigt att ha god kunskap och förståelse för vad som ska påverka mätningens utfall.

...så du själv kan utföra mätningstjänsterna,

ett rätt sätt åt din uppdragsgivare.

-Lär dig, hur du travmäter rundvirke korrekt...


Vi kan komma till dig, du behöver inte åka till oss!

 
 
 
 

För mer information kontakta oss gärna:
Lina Sundberg 0768-49 30 84

alt Åsa Björk 0727-15 69 10
eller mejla oss:

Pris enligt förfrågan.

VI

UTBILDAR

i Virkes-mätning!

         ...................

Utbildningen ger

dig värdefull kunskap om tillvägagångsättet vid mätning av skogsråvara.

– Grunderna i Virkesmätningslagen (VML) och hur

mätning utförs.

      ...................


MÅLGRUPP

Alla som utför travmätning på uppdrag av mätande företag eller på något vis kommer i kontakt med redovisning av skogligt travad volym. Viss branschvana är att föredra.


OMFATTNING:

5-6 timmar beroende

på antal deltagare.


Utbildningen inleds med en teoretisk del och avslutas med en praktisk del i fält.